Newtrail Newtrail
New Trail Consulting AB
Rörläggarevägen 12
227 30 Lund
Mobil: +46 730 230 301
 

 
 

PLM (Product Lifecycle Management)

Product Lifecycle Management handlar om att underlätta informationsutbytet mellan olika delar av en organisation, som ansvarar för olika delar av en produkts livscykel, från idé via utveckling, design och konstruktion, tillverkning, support och eftermarknad, till återvinning. I varje led byggs en kunskapsmassa upp, som kan vara till nytta i intilliggande led. Men för att informationen ska komma till nytta, måste den spridas och det på ett genomtänkt, effektivt sätt. Product Lifecycle Management kan alltså mycket väl påverka organisationens hela sätt att fungera i grunden. Är den processen lyckosam, kan företaget göra stora effektivitetsvinster.